Online Arza

Ýüz tutmanyň statusyOnline Arza


+ Ýene goş
- Aýyr

+ Ýene goş


Üns beriň!
Resminamalaryň nusgalary skaner arkaly alynan bolmalydyr, nusgalar hem doc, docx formatda bolmalydyrlar. Telefon arkaly düşürilen nusgalar kabul edilmeýär. ( .jpg ýa-da .png formatda bolmaly )
Her faýl 2 mb-dan geçmeli däl
Habarlaşmak üçin telefon belgiler:
+99312449068 +99312449406