HABARLAR

«Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasy internet hyzmatlarynyň nyrhlaryny arzanlatdy


«Türkmentelekom» müşderileri üçin internet hyzmatlarynyň nyrhlaryny ep-esli azaltdy. Kompaniýanyň resmi web sahypasynda şu aşakdaky täze bahalar barada maglumatlar ýerleşdirildi.

 

Şäher üçin nyrhlar

256 Kbit/s - 100 manat

512 Kbit/s  - 150 manat

1 Mbit/s - 170 manat

2 Mbit/s - 200 manat

 

Daýhan birleşikleri we obalar üçin nyrhlar

256 Kbit/s - 50 manat

512 Kbit/s - 100 manat

 

Bilim edaralary üçin nyrhlar

512 Kbit/s - 250 manat

1 Mbit/s - 350 manat

2 Mbit/s - 500 manat

 

Bilim edaralary üçin bölünip berilen infokanalyň kärendesi

4 Mbit/s - 600 manat

6 Mbit/s - 900 manat

8 Mbit/s - 1200 manat

10 Mbit/s - 1500 manat

 

Kärhanalar we guramalar üçin nyrhlar

2 Mbit/s - 1000 manat

4 Mbit/s - 1250 manat

6 Mbit/s - 1500 manat

8 Mbit/s - 1750 manat

10 Mbit/s - 2000 manat

 

Kärhanalar we guramalar üçin bölünip berilen infokanalyň kärendesi

2 Mbit/s - 1140 manat

3 Mbit/s - 1170 manat

4 Mbit/s - 1200 manat

5 Mbit/s - 1250 manat

6 Mbit/s - 1750 manat

8 Mbit/s - 2250 manat

10 Mbit/s - 2500 manat

20 Mbit/s - 4750 manat

30 Mbit/s - 7000 manat

Şeýle hem bu kompaniýa Türkmenistanyň guramalary, kärhanalary we bilim edaralary üçin bahalary arzanlatdy. Täze nyrhlar barada has giňişleýin maglumat bilen şu salgydan tanşyp bilersiňiz.

“Türkmenportal-yň” ozal habar berşi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 6-njy fewralda ulag we aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça geçiren iş maslahatynda internet we beýleki aragatnaşyk hyzmatlarynyň bahalaryna täzeden garamagy, şeýle hem internetiň giň elýeterliligini üpjün etmegi degişli ýolbaşçylara tabşyrdy.

Şeýle-de okaň!

AŞTU internet hyzmatlary üçin nyrhlary arzanlatdy