HABARLAR

AŞTU internet hyzmatlary üçin nyrhlary arzanlatdy


Aşgabat şäher telefon ulgamy (AŞTU) internet hyzmatlarynyň nyrhlaryny arzanlatdy. Kompaniýanyň resmi web sahypasynda täze bahalar barada maglumatlar berildi.

Täze internet nyrhlary şu aşakdakylardan ybarat:

Şäher üçin nyrhlar

256 Kb/sek - 100 manat

512 Kb/sek - 150 manat

1 Mbit/s - 170 manat

2 Mbit/s - 200 manat

 

Kärhanalar we guramalar üçin nyrhlar

2 Mbit/s - 1000 manat

4 Mbit/s - 1250 manat

6 Mbit/s - 1500 manat

8 Mbit/s - 1750 manat

10 Mbit/s - 2000 manat

 

Bilim edaralary üçin nyrhlar 

512 Kb/sek - 250 manat

1 Mbit/s - 350 manat

2 Mbit/s - 500 manat

Täze nyrhlar barada has giňişleýin maglumat bilen şu salgydan tanşyp bilersiňiz.

“Türkmenportal-yň” ozal habar berşi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 6-njy fewralda ulag we aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça geçiren iş maslahatynda internet we beýleki aragatnaşyk hyzmatlarynyň bahalaryna täzeden garamagy, şeýle hem internetiň giň elýeterliligini üpjün etmegi degişli ýolbaşçylara tabşyrdy.

Şeýle-de okaň!

«Türkmentelekom» internet nyrhlaryny arzanlatdy