HABARLAR

Türkmenistanyň ulag we aragatnaşyk guramalarynyň tanyşdyryş dabaralary, Halkara serginiň bäşinji güni


Şu gün Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen halkara sergide "Ulag we aragatnaşyk toplumynyň" güni, bolup ähli tematiki çäreleri degişli olara degişli pudak edaralary tarapyndan guralýar.

 

“Turkmendemiryollary” agentligi tarapyndan gurnalan “Türkmenistanyň bitaraplyk syýasatynda ulag diplomatiýasynyň roly” atly konferensiýasy uly konferensiýa zalynda geçiriler.

 

Dabaranyň dowamynda, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi tarapyndan geçirilen “Sanly çözgüt 2020” innowasiýon taslamalary bäsleşiginiň ýeňijileri sergi zalynda  yglan ediler.

 

Şeýle hem, "Türkmenaragatnaşyk" agentligi myhmanlary "Sanly.tm" e-mail üçin täze milli programma we sanly habarlaşma üçin "tmchat" programmasy bilen tanyşdyrar.

"Türkmenawtoulaglary" agentligi "Türkmen Sährasy - 2020" halkara wirtual awtoulag sergisiniň tanyşdyrylyş dabarasyny gurar.

"Türkmendeňizderyaollary" agentligi "Türkmenbaşynyň halkara deňiz porty - wajyp halkara tranzit merkezi" atly mowzugy bilen çykyş eder.

Şeýle hem, "Türkmenhowaýollary" agentliginde sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşy barada maglumatlar beriler.